Upaya memacu otak si kecil dapat dilakukan sedini mungkin, pun sejak ia baru dilahirkan. Pertumbuhan otak buah hati diawali semenjak ia masih di dalam kandungan. Saat baru dilahirkan, ia sudah mempunyai 100 miliar neuron (sel otak). Mayoritas neuron belum matang dan sinaps (sambungan antar-neuron) yang ada masih lemah atau belum terwujud. Neuron berfungsi mengirimkan sinyal/pesan